انحلال شرکت تعاونی

ماده ۶۴ مكرر ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- نمایندگان نامزدها می‌توانند بدون دخالت در انجام وظایف سایر مسئولان شعبه، تا پایان زمان اخذ رأی، شمارش آرا و تنظیم صورت‌جلسه در شعبه حضور داشته باشند. تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- تأمین نیازهای نمایندۀ نامزد در روز اخذ رأی برعهدۀ نامزد مربوط است. تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- مسیر حركت شعب اخذ رأی در صورت‌جلسۀ نتایج آرای شعبه در پایان اخذ رأی توسط نمایندۀ هیئت‌نظارت قید و تأیید می‌گردد. ماده ۴۱- چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام‌نظر شخصیت‌ها ثبت برند تجاری در تأیید خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام‌نظر شخصیت‌ها بدون ذكر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرك كتبی امضاشدۀ ایشان تسلیم هیئت‌اجرایی شده باشد. ماده ۴۰- تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، هشت (۸) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و دقیقاً بیست‌وچهار (۲۴) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می‌پذیرد. تبصره ۱- در صورت رد صلاحیت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأییدنشده، افراد واجدشرایط دیگری را برای تأمین كسری معتمدان به هیئت‌نظارت معرفی نمایند.

ماده32– استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود . تبصره- احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است و نباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. انحلال پیش از زمان اتمام مدت تنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و جلسه مجمع باید به شکل رسمی و با اکثریت دو سوم آرا حاضر تشکیل شود و تصمیم‌گیری انجام شود.

  • بنابراین چنانچه اعضاء هیات مدیره از سوی مجمع عمومی تعاونی از سمت خود عزل گردند باز هم می توانند داوطلب شوند مگر آنکه عزل از سمت به جهت فقدان یا از دست دادن شرایط ماده 38 بعمل آمده باشد که در اینصورت همان موجبات عزل یعنی فقدان شرایط، کاندیداتوری مجدد را ممنوع می کند.
  • البته چنانچه هیات مدیره برای آشنایی اعضاء علی البدل به اداره امور شرکت، آنها را به جلسات هیات مدیره دعوت نماید، امری خلاف قانون نیست ولی این دعوت یک تکلیف تلقی نگردیده و علاوه براین در صورت شرکت در جلسه، حق رای یا دخالت در اداره امور تعاونی را ندارند.
  • ماده 8 ـ مطابق ماده 53 قانون شرکتهای تعاونی با رعایت مقررات این آیین نامه می توانند با یکدیگر ادغام شوند ، مشروط بر آنکه ادغام مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه ، ذخیره های قانونی و اندوخته های آنان بیشتر نباشد .
  • 4- گزارش اعضا ( شامل تعداد و فهرست اعضای لغو عضویت شده،اعضای باقیمانده ،متقاضیان جدید عضویت ).
  • اما در حالتی که این سابقه منفی به منزله فقدان اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی باشد، می توان به استناد بند three ماده 38، صلاحیت داوطلبین مذکور را رد نمود.
  • موسسه ملاصدرا با داشتن سال‌ها تجربه در زمینه درخواست و اخذ کارت بازرگانی می‌تواند در این امر یاری رسان شما باشد.

اداره امور اجتماعی به منظور ارتقاء دانش اجتماعی وفرهنگی کارگران و کاهش سطح آسیبهای اجتماعی در بین جامعه کاری و خانواده های آنان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی رایگان در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط اساتید مجرب با عناوین مختلف به شرح ذیل مینماید. واحد پذیرنده به ازای هر three نفر شاغل بیمه شده , صرفا مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد ( واحد های پذیرنده دارای مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی و شرکت های دانش بنیان به ازای هر 2 بیمه شده مجاز به پذیرش یک کارورز می باشند ) . مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوارشکل می گیردو منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. طبق بند یک ماده 62 پیگیری ثبت تغییرات شرکت قانون تامین اجتماعی، در مواردی که عدم اشتغال بکار ومعالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. بله چنانچه کارگران بخواهند فردی را که مدیر می باشد به عنوان نماینده خود انتخاب نمایند، این موضوع مغایر با ضوابط مر بوط به انتخاب و وظایف کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها نمی باشد.

ماده ۳۴- اعضای هیئت‌اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شركت در جلسات و امضای صورت‌جلسات و اعتبارنامۀ منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند. تبصره ۳- تعداد اعضای هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی و كیفیت و مهلت تشكیل آن‌ها یكسان است. تبصره ۱- مقصود از کلمه‏‌ی «‏مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‏‌باشد. ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب كرده است ) . در دههٔ ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها به عنوان مهم‌ترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت تعاونی

و در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعمل خواهد آمد. در خصوص موجبات دعوت از عضو علی البدل هیات مدیره اتاق تعاون، مقررات فصل دهم قانون بخش تعاونی حکمی را بیان ننموده است و بایستی به اساسنامه اتاق مربوطه مراجعه نمود و چنانچه غیبت غیر موجه، یکی از این موجبات باشد، دعوت از عضو علی البدل امکان پذیر است. البته به این نکته هم باید توجه نمود که اساساً انتخاب عضو علی البدل برای رفع خلاء های احتمالی اعضاء هیات مدیره صورت می گیرد و غیبت غیر موجه باید یکی از این موجبات باشد. بنابراین هر چند مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیده و در آن واحد دارای دو سمت می باشد، اما بایستی علاوه بر وی یک یا دو نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره را به عنوان صاحبان امضاء مجاز انتخاب نمود.

به استناد ماده 124 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پروانة کار با رعایت مواد قانون مذکور حداکثر برای مدت یکسال برای اتباع بیگانه صادر یا تمدید و یا تجدید می­شود. موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. متذکر می شود افراد فوق الذکر چنانچه علاوه بر عضویت در هیات مدیره یا احرا سمت مدیر عاملی عهده دار انجام وظایف دیگری باشند با احراز مشخصات سه گانه صدرالاشاره کارگر محسوب و حمایت های قانون کار و مقررات تبع از جمله قانون بیمه بیکاری در مورد آنها مجری خواهد بود. بدیهی است وزارت تعاون نیز با استناد به بند 2 ماده sixty six قانون بخش تعاونی مکلف است اساسنامه نمونه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را تهیه و جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد. اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن اتخاذ تصمیم است، دلیلی برای اعتبار تصمیمات آن نمی باشد.بلکه مجامع عمومی صرفاً بایستی در محدوده قانون گام بردارند.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

البته این اشکال بر اساسنامه های نمونه وارد است که وفق ماده 5 قانون بخش تعاونی تنظیم نگردیده و به جای (میزان سرمایه)، سرمایه اولیه تعاونی را که برگرفته از بند four ماده 22 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 است در خود جای داده و از همین روست که نیازی به تغییر ندارد. بدیهی است مفاد تبصره2 ماده 21 اساسنامه تعاونیها مبنی بر اینکه (تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود)،در خصوص تصمیمات متضمن ایجاد و افزایش تعهد قابل تمسک نیست. نکته حائز اهمیتی که نباید از نظر دور داشت اینکه در برخی موارد هیات مدیره شرکت نیز در بروز این مشکل دخیل هستند بدینصورت که با علم و اطلاع از فقدان شرایط عضویت، اقدام به پذیرش عضو می نمایند. در اینگونه موارد،هیات مدیره بایستی پاسخگو بوده و از جبران خسارت وارده برآید. چنانچه تصمیم شرکت عدم تمدید دوره فعالیت باشد، بعد از دو ماه از انقضا دوره فعالیت شرکت وزارت تعاون دستور انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها خواهد داد. موسسه خدمات اداری کاج با شماره ثبت با علامت تجاری ثبت شده، یک استارتاپ مشاوره خدمات اداری است، مشاوره به مدیران و کارآفرینان عزیز در داخل و خارج از کشور برای اجرایی نمودن ایده های خود با بهترین کیفیت و طبق آخرین قوانین کشور.

در زمان انحلال شرکت تمامی سمت های کاری افراد سلب می شود و آنها نمی توانند فعالیت اجرایی داشته باشند.پس از اعلام انحلال،شرکت باید پروژه های اجرایی که در دست دارد را تکمیل نماید.و بعد از انحلال نمی تواند پروژه جدید بگیرد. از دیگر قوانینی که در همه ی شرکت های سهامی خاص رعایت می شود این است که باید 35% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانکهای کشور در حسابی که به نام شرکت است بلوکه شود که این وجه پس از چاپ آگهی در روزنامه رسمی قابل برداشت می باشد. با این حال قوانین نسبتاً سخت و پیچیده تری بر ثبت و نگهداری شرکت­ های سهامی خاص دارد. همچنین تمدید بازرسین هر یکسال یکبار و هیئت مدیره و مدیران هر دوسال یکبار باید انجام گیرد و به اداره ثبت شرکتها در قالب یک صورتجلسه اعلام شود. در ابتدا باید نقل و انتقال قهری سهام انجام شود و سپس وراث مرحوم وارد شرکت شوند و در مورد سوال دومتان می توانید در یک صورتجلسه تغییرات وارده را قید نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

ماده Fifty Three قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

1 – صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان. 2– حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌ می‌ گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. 2 ـ بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در مورد چگونگی احراز صلاحیت کاندیداهای سمتهای عضو هیات مدیره ، بازرس و مدیر عامل شرکتها ، اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون در چارچوب قوانین و مقررات . ماده thirteen ـ اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت مراتب ، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکت تعاونی جدید ـ که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است شماره ثبت جدید بدهد .

تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آئین ‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا بمورد اجرا گذارده می‌شود. ۸- تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان‌‌های تعاونی از طریق پیشنهاد بشورای عالی هم آهنگی تعاونی‌‌های کشور(‌مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هم آهنگ کردن کلیه فعالیتهای تعاونی کشور در رشته‌‌های تعاونی. ۶- تهیه اساسنامه و آئین ‌نامه‌‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها ثبت شرکت در تهران و اتحادیه‌‌های تعاونی و همچنین کمک بتنظیم آئین ‌نامه‌‌‌های ‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌‌‌های تعاونی. ‌ماده ۱۳۱- وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش‌ بینی شده در این قانون در تمام مراحل ‌رسیدگی از هزینه دادرسی معاف میباشد. ۲- پرداخت سهام اعضاء حداکثر بمیزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتیکه مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت‌ بیشتر باشد. ‌ماده ۸۶- شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیرعضو نیست.

‌دوم- اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی ‌شرکت‌های تعاونی و یا اتحادیه‌‌های عضو حوزه عمل این‌ نوع اتحادیه‌‌‌ها در هر مورد به تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌شود. ‌تبصره ۲- اتحادیه‌‌‌های تعاونی نظارت و هم آهنگی منطقه‌ای و یا اتحادیه‌‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری‌ برای شرکتها و اتحادیه‌‌‌های تعاونی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون. تبصره ۳ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- در صورتیکه بعلل استعفا- فوت یا ممنوعیت قانونی- هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد‌. تبصره- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ ‌‌می‌گردد. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی بعنوان تنفس تعطیل گردد هیأت‌ رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از‌ اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در اینصورت بجای اشخاص غائب افراد‌ دیگری انتخاب خواهند شد.

مودی می تواند با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی مالیات مربوط به خودرو را دریافت و بعد از تسویه آن مفاصا حساب مالیاتی دریافت کنند. یکی از کارهایی که مودی مالیاتی باید انجام دهد درخواست مفاصا حساب می باشد و به صورت کتبی می تواند این درخواست را داشته باشد و در مراحل بعدی فرم های مورد نظر را تکمیل کند. موسسه مشاوران مطالعه مقاله رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله را به شما عزیزان پیشنهاد می کند. در مواردی شرکت به دلیل ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی منحل میشود، ممکن است بعد از گذشت مدت زمانی، به صورت مجدد توانایی ادامه فعالیتهای تجاری را به دست بیاورد . توضیحات در رابطه با اموال منقول و غیر منقول خارج از بحث این مقاله می باشد، اما برایآن که اطلاعاتی در رابطه با آن داشته باشید باید بگوییم که معمولا اموال نقدی و غیر نقدی رادر قانون و متون حقوقی با اصطلاح منقول و غیر منقول از یکدیگر تفکیک می کنند.