ثبت شرکت بازرگانی 【مراحل و شرایط ثبت شرکت بازرگانی️】

برای ثبت شرکت بازرگانی صادرات و واردات، پس از تهیه مدارک مورد نیاز شرکت، باید اظهارنامه آن را تهیه و برای اساسنامه و صورت جلسه‌های مجمع عمومی اقدام شود. بعد از آن با بارگذاری مدارک به صورت آنلاین، نواقص آنها بررسی شده و تایید شوند. پس از تایید مدارک، نسخه‌های اصلی صورت جلسه‌های تنظیم شده و ضمائم آنها از طریق باجه‌های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ارسال می‌شوند. بعد از بارگذاری پستی، شماره مرسوله مورد نظر از طریق سامانه وارد پرونده خواهد شد. شرکت با مسئولیت محدود – شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در ثبت شرکت بازرگانی ذکر نام های مذکور در ابتدای نام شرکت جزء سیلاب های شرکت محسوب نمی شود و به غیر از این نام ها می بایست ۳ سیلاب دیگر که همگی اسامی خاص هستند برای شرکت انتخاب نمود.

انواع شرکت های بازرگانی

پس از آن که مدارک تایید شد شما باید به صورت حضوری به منظور به امضا رسانیدن ذیل دفاتر و مطابقت مدارک به اداره مراجعه نمایید. سپس آگهی تاسیس شرکت در روزنامه ی رسمی چاپ و منتشر می شود و مراحل ثبت به پایان می رسد. مطابق ماده 195 قانون تجارت به ثبت رسانیدن شرکت های بازرگانی الزامی می باشد.

بنابراین سقف تعهد شرکا در شرکت های سرمایه ای ، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن ، شرکا مسئولیتی ندارند . شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود از انواع شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند . شرکت نسبی شرکتی است که براي امور تجاری تحت عنوان اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند. شرکت نسبی از جنبه‌های مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه‌ی شرکت تعیین می‌شود. برای مثال، هرگاه شرکت، چهار نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک چهارم سرمایه‌ی شرکت باشند، هر شریکی باید یک چهارم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. شرکت‌های تجاری یا بازرگانی، در واقع شرکت‌هایی هستند که میان دو یا چند نفر و به‌ منظور کسب سود و با رعایت یک مجموعه قوانین و مقررات مربوطه تشکیل و به ثبت می‌رسند.

نوع فعالیت شرکت که یکی از اصلی ترین دلایل برای انتخاب قالب شرکت است. بدین معنا که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمامی قروض کافی نباشد، هر کدام از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. همچنین در این شرکت باید سرمایه نقدی تادیه و سهم شرکای غیر نقدی نیز مشخص شود. اعتبارسنجی به شرکت و جذب افراد دیگر برای انواع همکاری و کسب درآمد ممکن خواهد بود. شرکت امکان استفاده از تسهیلات بیشتری در مقابل اشخاص حقیقی دارد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

ثانیاً بدون رضایت سایر شرکا سهم‌الشرکه را نمی‌توان به سایرین انتقال داد. تشکیل دادن شرکت با مسئولیت محدود اسان تر از تشکیل شرکت سهامی و یا شرکت سهامی خاص می باشد. چنانچه دو نفر شریک حضور داشته باشند شرایط ثبت برند ، با جمع شرایط دیگر، برای تشکیل شرکت کافی است. اداره ی شرکت با مسئولیت محدود همچنین ساده تراست و بوسیله ی یک یا دو مدیر اداره می شود؛ در صورتیکه شرکت سهامی دست کم باید دارای یک هیئت مدیره‌ی سه نفره باشد.

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

  • هر چه شرکت‌های بازرگانی کلان‌تر و گسترده‌تر باشند، طبعا افراد بیشتری از آن کسب و کار سود خواهند برد.
  • شرکت بازرگانی در واقع به شرکتی الحاق می شود که در موضوع فعالیت آن یعنی بند 2 اساسنامه موضوعات خرید و فروش و صادارت و واردات و کلیه فعالیت های بازرگانی داخلی یا خارجی ذکر شده است.
  • قانون تجارت باشد ، هم از لحاظ موضوع تجاری است هم از لحاظ شکل ، اما اگر برای امور مدنی تشکیل شود تنها شکل آن ها تجاری خواهد بود .
  • به عنوان مثال بخواهد فعالیت خود را گسترش دهد ولی فعالیت‌های مورد نظر در موضوع شرکت درج نشده باشد.
  • با توجه به موارد مذکور و شرح انواع شرکت ها به زبان ساده، برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انتخاب قالب شرکت مورد نظر خود، آگاهی از هزینه های ثبت شرکت و مراحل ثبت آن، مدارک موردنیاز بر اساس نوع شرکت و کلیه امور حقوقی انواع ثبت شرکت ها بهتر است با مشاورین متخصص ما تماس بگیرید.

اما در شرکت سهامی خاص، حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است. افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.

مهم‌ترین وظایفی که شرکت‌های خدمات بازرگانی می‌توانند برای دیگر شرکت‌ها صورت دهند را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد. به وجود آوردن یک سد دفاعی اقتصادی در منطقه برای مقابله با کشورهایی که از لحاظ بازرگانی به رقابت با کشورهای عضو بازرگانی منطقه‌ای بر می‌خیزند. مطابق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد بنحو اشاعه که ممکن است در نتیجه اراده افراد بوجود آید که آن را اختیاری نامند و یا ممکن است بدون اراده بوجود آید که آن را قهری نامند.

مانند شرکت‌های تعاونی تولید، مصرف، اعتبار و وام روستایی، مرز نشینان و غیره. پس از آشنایی با انواع ثبت شرکت ها، بسیاری از افراد به دنبال آن هستند که نوع شرکت تاسیس شده آنها، بهترین کارایی را به همراه داشته باشد. عبارت “شرکت نسبی” باید در اسم شرکت به همراه حداقل نام یکی از شرکا قید شود. هنگامی که شرکت تضامنی و شرکت سرمایه ثبت شرکت در تهران ای با یکدیگر ترکیب شوند، این نوع شرکت ایجاد می گردد. عموماً در مواردی که سرمایه دار به پول بیشتری نیاز دارد، بدون غرض کردن و تنها با وارد کردن چند شریک در شرکت مشکل خود را برطرف می نماید. بدین ترتیب تشکیل شرکت با اجتماع افراد، یک شخصیت حقوقی واحد را ایجاد می‌کند که در سود و زیان حاصل از فعالیت شرکت با یکدیگر شریک هستند.

هم چنین لازم است که ثبتینو سرمایه گذاری شرکت بازرگانی، به شکل نقدی و به مدیر عامل تحویل داده شود. شرکتی که با نام مخصوص برای انجام امور تجاری بین دو و یا چند نفر مسئول تضامنی تشکیل شود، شرکت تضامنی می گویند. تضامنی بودن مسئولیت ها به این معنا است که در صورتی که دارایی های شرکت برای پرداخت… موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله قانون انحلال شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی دعوت می نماید.

در صورتی‌که به عللی سرمایه‌ی شرکت تقلیل پیدا کند، باید شرکا در ظرف یک سال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیل «با مسئولیت محدود» یا «تضامنی» تبدیل کنند. شرکت مختلط غیر سهامی – شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی

برای داشتن تحارت در بین کشورها، می بایست که شرکت بازرگانی صادرات و واردات ثبت شده داشته باشید ودر صورت به وجود آمدن مشکل در این تجارت، سازمان های تجارت جهانی وارد عمل می شوند. این شرکت ها بین دو و یا چند نفر برای به دست آوردن سود تشکیل می شود و به ثبت می رسد. هر چقدر که شرکت های بازرگانی بزرگ تر و گسترده تر باشد، به همان نسبت هم افراد بیشتری در آن کسب و کار می کنند. با توجه به این که در دنیای امروز تجارت و صنعت رشد چشمگیری داشته است گونه های مختلفی از شرکت ها مطابق قانون تجارت شرکت ها به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز و شروع به کار می کنند. شرکت جی تی جی با ارائه خدمات جامع بازرگانی، یکی از شرکت‌های موفق در حوزه بازرگانی است که کلیه خدمات مربوطه را پوشش داده و با داشتن دفاتر داخلی و خارجی، کلیه امور صادرات و واردات کالا را تسهیل می‌کند. شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند .

three.انتخاب روزنامه کثیرالانتشاردرشرکت های سهامی خاص ودرج آگهی دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی ودرشرکت بامسئولیت محدود اختیاری می باشد. همچنین مشاوران ما در تمامی ساعات کاری پاسخگوی هرگونه سوال در زمینه ثبت شرکت و انتخاب موضوع فعالیت مناسب هستند. شرکت سهامی و غیر سهامی، شرکت هایی هستند که جهت امور تجاری بین یک یا چند نفر با مسئولیت محدودتر تشکیل می شود.

سایت شرکت بازرگانی

در این میان ثبت و راه اندازی شرکتی مناسب بر اساس سرمایه و نوع فعالیت می تواند بازدهی و جذب همکار و شرکای بیشتری را به همراه داشته باشد. نکته مهم آن است که برای شرکت های سهامی که احتیاج به سرمایه های زیاد دارند و باید شرکای بیشتری جذب کنند، مقررات زیادی وضع گردیده که انجام آن برای شرکت‌ های با شرکای محدود دشوار است. اما در مقابل شرکت های با مسئولیت محدود تغییرات شرکت دارای قوانین کمتری بوده و اداره آن آسان تر خواهد بود. در حقیقت به یک انجمن یا بنگاه تجاری که می‌تواند شامل شخص حقیقی یا حقوقی یا هر دو باشد، شرکت گفته می‌شود. این تعریف در قانون تجارت به قراردادی اطلاق می شود که بر اساس قانون، اعضا و شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می نمایند. باید توجه داشت که در قوانین مربوطه در ایران، شرکت ها شخصیت حقوقی دارند.