ثبت شرکت سهامی خاص

‌الف- اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌‌‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هم آهنگی ‌تعاونی‌های رشته‌ مربوط در منطقه. اول- اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت ‌تعاونی‌های عضو و ایجاد هم آهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که بتدریج تشکیل میشوند. ۲- اعلام کتبی تخلفات و بی ‌ترتیبی‌‌های احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیئت مدیره و تقاضای رفع نقیصه. ‌مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۱۴۸- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود. تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- شورا برای هر دوره یکساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد. تبصره- مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات ثبت شرکت شورا خواهد بود. ۴- تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌‌ها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهائی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌‌‌ها که وسیله سایر ‌سازمان‌‌های دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. ۱- تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته بکسب یا شغل و ایجاد انبار، وسائل حمل و نقل بمنظور بهبود وضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت ‌و فعالیتهای واحدهای عضو.

۲- پرداخت سهام اعضاء حداکثر بمیزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتیکه مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت‌ بیشتر باشد. ۱- کاهش سرمایه بمیزانی که ادامه عملیات ثبت برند تجاری مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌ العاده. ‌تبصره ۱- معافیت موضوع بندهای ۱ و ۲ شامل سود سهام و مازاد برگشتی ‌شرکت‌های تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.

  • اما شرکت نامه مخصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکتهای تعاونی و سهامی نیازی به شرکت نامه ندارند.
  • کارگرانیکه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.
  • در شرکت‌های تعاونی سهام شرکا یکسان و تعداد آنها معمولاً زیاد است.
  • جهت ثبت و راه اندازی یک شرکت سهامی عام شما به تعداد بیشتری افراد نیاز دارید تا بتوانید از طریق آن ها سرمایه مورد نیاز را جذب سیستم کاری شرکت کنید و از این نظر محدودیتی در تعداد افراد سهام دار وجود ندارد.

و بیشتر در این جلسه به موضوعاتی همچون کاهش و افزایش سرمایه شرکت، تغییرات در اساسنامه و انحلال شرکت می پردازند. زمانی با این تغییرات موافقت خواهد شد که اکثریت دو سوم آراء در شرکت های سهامی خاص و غیره … نظری یکسان داشته باشند. مدیر عامل نباید در شرکت دیگری سمت مدیر عاملی داشته باشد.اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص نمیتوانند از کارکنان دولت نیز باشند.در این شرکت دو نفر بعنوان بازرس انتخاب میشوند که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل می باشد و شرکت دارای یک مجمع هیئت ریسه میباشد که از ۴نفر تشکیل شده است.

منظور از انحلال شرکت چیست؟

مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملات شرکت دخالت نمایند. اگر معاملات بدون اجازه هیات مدیره انجام گیرد می توان این معاملات را باطل نمود. برای آگاهی از هزینه ثبت تغییرات شرکت ها در سال 1400نیز می توانید به بخش استعلام قیمت ها مراجعه کنید. هزینه ثبت تغییرات شرکت سال 1400 چقدر است؟ و چگونه محاسبه می گردد؟ در اینجا با توجه به نوع تغییرات، هزینه ثبت تغییرات شرکت ها را به شما اعلام خواهیم نمود. با این وجود نیز با اطلاعاتی که در اینجا به شما توضیح داده می شود، شخصا می توانید.

تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

لازم به ذکر است تعرفه روزنامه رسمی و همچنین روزنامه کثیرالانتشار تغییرات و یا تاسیس شرکتهای تعاونی در سال 1400 نسبت با سایر شرکتهای بخش خصوصی کمی ارزانتر می باشد. ماده 11- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره 10 و eleven عمل خواهد بود. ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر forty روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی. تبصره4- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند. کلیه امور ثبت تغییرات شرکت تعاونی نیز در ثبت شرکت فردا در کوتاه ترین زمان مکن انجام می پذیرد. شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود وبایستی سهام آن رابه عموم مردم عرضه نمایند .

نکات مهم و ضروری در مورد ثبت شرکت

در صورتی که شرایط کار کارگران به صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت باشد، در صورت استفاده از یک روز مرخصی، به میزان کارکرد روزانه موظفی آنان از مرخصی استحقاقی سالیانه کسر می شود؛ به عنوان مثال کارگری که در طول روز ۱۲ ساعت ار موظفی انجام می دهد در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه ، معادل همان ساعت (۱۲ ساعت ) از جمع مرخصی سالیانه وی کسر می شود. ۸-کارگرانی که شرایط کار آنها به صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت می باشد (به اصطلاح اقماری) در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی در یکی از روزهای کاری خود به چه میزان از مرخصی استحقاقی سالیانه آنها باید کسر شود. ه) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای و سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

شایان ذکر است در بند 1 ماده 51 قانون بخش تعاونی نیز اسامی بازرسان جزء مدارک ضروری تشکیل و ثبت تعاونی دانسته شده بنابراین عدم ذکر آن در بند three ماده 32 را باید حمل بر نسیان قانونگذار نمود. علاوه بر این هیات مدیره های انتصابی قابلیت عزل توسط مقام منصوب کننده را نیز دارا می باشند. به عبارت دیگر وزارت تعاون می تواند هیات مدیره انتصابی را که از ایفاء وظایف خود استنکاف نموده از مقام خود خلع نماید و هیات مدیره دیگری را جانشین آنها کند. بیگمان مهمترین وظیفه هیات مدیره انتصابی برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت جهت انتخابات هیات مدیره جدید می باشد و چنانچه از این امر تخلف نمایند، دلیلی برای ابقاء آنها وجود ندارد.

در شرکت های با مسولیت سرمایه به سهام و تعداد سهم تقسیم نشده و هر فرد به اندازه سرمایه خود مسول و ضامن تعهدات و سود و زیان شرکت می باشد. این نوع شرکت ها برای انجام نوع فعالیت هیچ محدودیتی ندارند و می توانند هر نوع فعالیتی را در قالب مسولیت محدود به ثبت برسانند.از آن جا که در شرکت های با مسولیت محدود سهام به تعداد تقسیم نمی شود و در واقع امکان ارائه برگه سهام وجود ندارد، میزان سرمایه و سهم شرکا باید طی شرکتنامه ای کاملا مشخص شود. در صلاحیت مجامع عمومی است, در سایر موارد و برای تحقق اهداف, موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 37 قانون بخش تعاونی است. من برای ثبت تغییرات شرکت میتونم افزایش سرمایه و تمدید مدیران( آگهی مجمع و هیئت ) رو دوتا شو توی صورتجلسه مجمع فوق العاده بنویسم یا باید جدا بنویسم. تبصره1- شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.

‌در مورد شرکتها و اتحادیه‌‌‌های تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده ۱۸ و ماده ۹۰ این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با ‌نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد. ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- مجمع عمومی فوق‌ العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا ‌بازرسان بر طبق آئین‌ نامه اجرائی این قانون اقدام لازم بعمل خواهد آورد. ‌تبصره ۲- در صورت استعفای دسته‌ جمعی هیئت مدیره مجمع عمومی بتقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی ‌البدل و یا بازرس یا‌ بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها تغییرات شرکت (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ‌شرکت‌های تعاونی کارگری) برای انتخاب‌ هیئت مدیره جدید دعوت می‌شود. 2ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد. از آنجا که آدرس تعاونی همان مرکز اصلی یا اقامتگاه قانونی است که در اساسنامه درج گردیده لذا تغییر آن ، صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هیات مدیره نمی تواند راسا به آن اقدام کند .

این قابلیت باعث شده تا بسیاری از افراد امروزه آگاه ثبت را به عنوان سامانه ثبت شرکت به جای سازمان ثبت شرکتها انتخاب کرده و ما نیز در تلاش هستیم تا به پاس این جایگاه، بهترین خدمات را با بالاترین کیفیت ارائه دهیم. به منظور عقد قرارداد رسمی برای همکاری می توانید به موسسه آگاه ثبت واقع در آدرس درج شده در استان تهران مراجعه نمایید و کلیه مراحل را انجام دهید. بصورت اینترنتی و آنلاین نیز برای کاربرانی که در سایر شهر های ایران می باشند، امکاناتی را در نظر گرفته ایم و برای دریافت مدارک نیز نگران نباشید.