شخصیت حقوقی چیست و تفاوت آن با شخصیت حقیقی

۱ – شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد. خانوادگی پدر خواهد بود، اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غایب، وکيل او خواهند بود)). آمدن طفل لازم ندارد، زیرا اصل ، عدم حيات است، مگر اینکه وجود آن اثبات شود. احوال شخصيه و وقایع مهم زندگی شخص طبيعی باید در مراجع صلاحيتدار به ثبت برسد.

همانطور که گفتیم کسبه جزء که در ماده ششم قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. در حل تعارض این دو ماده عده ای گفته اند که چون تصویب قانون تجارت موخر از تصویب تا قانون ثبت شرکت ها است آن را نسخ کرده است و عده ای دیگر معتقدند که قانون ثبت شرکت ها خاص می باشد و قانون تجارت عام و در این جا خاص مقدم عام موخر را تخصیص می زند که به نظر می رسد نظر دوم به واقعیت نزدیک تر باشد. در نتیجه وجود شخصیت حقوقی، شرکت های بازرگانی دارای اموال و دارایی و درآمد مستقل می شوند.

باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) به‌کاررفته است. اصولاً مدیر عامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی در صورتی که طبق قانون در اساسنامه رفتار کرده باشد شخصاً مسئولیتی ندارد. همان طور که در ابتدا گفته شد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود از انسان ها کمک می گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایید. در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

در بخش‌ها و زمینه‌های گوناگون تعاریف زیادی از شخص حقوقی آمده است و برای آن معیارهای گوناگونی مشخص شده است اما اگر بخواهیم یک تعریف جامع از شخص حقوقی ارائه بدهیم باید بگوییم به سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و موسسات مختلف که دارای فعالیت ‌های تجاری و غیر تجاری هستند اشخاص حقوقی می‌گویند. برای اینکه بهتر متوجه شود که تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی چیست در جدول زیر به مقایسه این دو شخصیت حقیقی و حقوقی بر اساس معیارهای مختلف پرداخته ایم. اشخاص حقوقی خصوصی که ممکن است اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز نام برده شوند شامل شرکت های تجاری و غیر تجاری هستند. مخالفین این دلیل را نیز صحیح نمی دانند؛ زیرا ثبت برند تجاری این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در اینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در اینده» تحقق یابد. مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند . با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است.

اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل می‌دهد. از نظر حقوقی، اقامتگاه عبارت است از محلی که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور وی در آنجاست. قانون با توجه به اقامتگاه اشخاص یک سلسله حقوق و تکالیف بر آنها بر عهده آنها می گذارد. گسترش جامعه و شکل‌گیری سازمان‌های مختلف سبب شده تا تغییرات شرکت قانون یک شخصیت جداگانه برای شرکت‌ها درنظر بگیرد تا حقوق صاحبان و سهامداران آن حفظ شود و بتوانند در کنار یک‌دیگر فعالیت کنند. در بسیاری از کشورها برای هر شرکت، سازمان یا موسسه‌ای یک شخص حقوقی در نظر می‌گیرند تا بتوانند برای آن حقوق و تکالیفی مشخص کنند. طبق قانون ، شخصیت حقوقی نیز با توجه به سنگین بودن جرم و ضررهای آن مرتکب می شود.

در حالی که در شرکتهای سهامی ‌مطابق ماده‌ی 107 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، اداره جمعی شرکت به وسیله‌ی مدیران پیش بینی شده است. قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است. محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

  • ماده 412 – در مورد ماده اين قانون آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه شركت منتشر و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود.
  • از نظر حقوقی، اقامتگاه عبارت است از محلی که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور وی در آنجاست.
  • تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید.

مبحث1.شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق میکنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل میشود ،ایجاد کنند و به موسسه ای که برای مقصود خاصی تشکیل میگردد ،اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری می نمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران های شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شود. از طرف دیگر شهروندانی که با این افراد وارد معامله می شوند به دلیل اینکه اطلاعی از حقوق و تکالیف تاجران ندارند نمی توانند از تمام ظرفیت های قانونی در معاملات خود استفاده کنند. لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود.

حقوق و مسئولیت های شخص حقیقی تاجر :

با شکل گیری و گسترش سازمان ها، نهادها و شرکت های مختلف یک شخصیت کاملا جداگانه ای از شخصیت حقیقی برای سازمان ها در نظر گرفته شد تا از این طریق حقوق سازمان ها و سهامداران آنها حفظ شود و انواع شرکت ها و نهاد بتوانند به راحتی در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند. شایان ذکر است که نمایندگی قانونی در مواردی مطرح می‌شود که اصیل مباشرتا قادر به اجرای حقوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط، با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصیل تعیین می‌گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند. بدین ترتیب، طبق نظریه‌ی نمایندگی قانونی هیات مدیره شرکت تجاری اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه‌ی شرکت به آنان اعطا کرده است را انجام می‌دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیت‌هایی را ایجاد می‌کنند.

قبل از آشنایی با صفر تا صد مراحل ثبت شرکت، باید بدانید تا زمانی که شرکت به نام شما ثبت نشده باشد هیچ حق و حقوقی نخواهید داشت. اما علاوه بر این نوع افراد، اشخاص دیگری نیز هستند که در ادامه به بررسی تفاوت های بین این دو نوع شخصیت می پردازیم. تعیین نام موسسه حقوقی مطابق با آئین نامه (کاملاً فارسی و پرهیز از کاربرد کلمات غیر متعارف و خارج از فرهنگ اسلامی) که این نام باید سه سیلابه و خاص باشد. در مرحله اول داشتن تخصص حقوقی برای ثبت مؤسسه حقوقی لازم است به این معنی که شما یا یک نفر از شرکا باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در حوزه حقوقی باشد. در این بخش به طور مفصل مراحل و شرایط ثبت شرکت حقوقی را شرح می دهیم.

شخص حقوقی کیست

در واقع گروه ها برای اینکه بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند باید بتوانند صاحب حق و تکلیف شوند یعنیاین امکان برای آنها فراهم شود که مثلاً مالی را خریداری کرده و آن را اداره کنند. در واقع در عالم حقوق باید برای گروه ها و اجتماعات شخصیتی متمایز از شخصیت اعضای شان قائل شد تا آنها بتوانند از طریق نمایندگان خود حقوق خود را اعمال کنند. در خصوص محکومیت اشخاص حقوقی به جزای نقدی باید گفت که این اشخاص به حداقل دو برابر تا حداکثر ۴ برابر مبلغی که برای اشخاص حقیقی تعیین شده است محکوم می شوند.

» موارد الزام به ثبت ازدواج موقت یا صیغه

به وجود آمدن شخصیت حقیقی، با تولد است، اما به وجود آمدن شخص حقوقی، ناشی از اراده موسسین آن می باشد. 2.عبارتست از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود. درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می‌آید و در روزی هم به پایان می‌رسد، ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص، به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی، به جای تولد، روز تأسیس و به جای مرگ، انحلال به کار می‌رود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.

به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده» علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد . شخص غیر تاجر نمی تواند برای اثبات مدعای خود در دادگاه از دفتر شخصی خود استفاده کند و این امر بدیهی است؛ اما طبق قانون تجارت دفا تر تجارتی تجار که توسط خود آنها یا کارکنان آنها تحریر می شود به نفع خود آنها نیز دلیل محسوب می شود. با وجود اینکه در قانون تجارت صریحا وظایف عمده تاجر قید شده است در مورد مزیت ها و امتیازات آن قانون ما عنوان خاصی را در نظر نگرفته است؛ لیکن بدیهی است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکالیف و تعهداتی که ایجاد می کند، دارای مزایای متنابهی نیز است.

عدم دعوت مجمع مذكور به وسيله بازرس يا بازرسان را با بيان علت در تقاضانامه قيد كند. ماده 172 – اگر در نتيجه ضررهاي وارد شده سرمايه ثبت شده شركت كاهش يابد، مادام كه اين كمبود جبران ثبت شرکت نشود تأديه هر نوع سود به شركا و يا سهامداران ممنوع است و مبلغ تأديه شده بايد مسترد گردد. اگر در اساسنامه ترتيبي مقرر نشود، سود به نسبت سرمايه شركا و يا سهامداران تقسيم مي گردد.

در شركتهاي فاقد هيأت مديره، اجازه حسب مورد از مدير يا مديران أخذ مي شود. چنانچه خود مدير يا مديران، طرف معاملات مذكور در اين ماده باشند بايد ضمن گزارش مراتب به اولين مجمع عمومي عادي در غير شرك تهاي تك عضو، بازرس يا بازرسان را از وقوع چنين معامله اي مطلع كنند. هرگاه ذي نفع در معامله ، مدير شركت باشد، به هنگام أخذ تصميم در مورد آن معامله در جلسه هيأت مديره حق رأي ندارد. با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می‌رسد، از برخی از جنبه‌ها اعمال نظریه‌های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می‌باشد.