مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها و اختیارات آنها در شرکت

موسسه وکلای بین المللی بیان امروز در سال 1387 تحت شماره در تهران تاسیس شده و در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد. رویکرد و هدف اصلی ما، گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ثبت تغییرات حقوقی در عرصه های تجاری و مدنی و در راستای پیشگیری از هزینه های فردی واجتماعی گزافی است که صرف حل و فصل اختلافات حاصله در مراجع قضایی و غیر قضایی می گردد. طبق ماده ۱۳۸در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نماید.

ضمن اینکه قید «مسئولیت محدود» باید در کنار اسم شرکت آورده شود؛ در غیر این صورت، شرکت در حکم شرکت تضامنی خواهد بود. در شرکت سهامی خاص حتماً باید یک بازرس داشته باشیم که این بازرس ممکن است از بین سهامداران انتخاب شود یا خارج از آن. از میان انواع مختلف شرکتها، دو نوع “سهامی خاص” و “با مسئولیت محدود” بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال اگر میزان مطالبات 15 میلیون تومان بوده و سرمایه شرکت 11 میلیون تومان باشد، پرداخت four میلیون تومان باقی مانده بر عهده شرکا است. هرکدام از بستانکاران می توانند به هرکدام از شرکا مراجعه کرده و مال خود را تمام و کمال مطالبه کنند. از این رو در شرکت های سهامی خاص، مجمع متشکل از هیئت رئیسه با دو نفر ناظر، یک نفر رئیس مجمع و یک نفر به عنوان منشی که از بین سهامداران شرکت انتخاب می شود. در شرکت های سهامی خاص می توان منشی را از بین سهامداران انتخاب نکرد. در شرکت های با مسئولیت محدود، مجامع فقط در صورتی که شرکا بیشتر از دوازده نفر باشند، شکل می گیرد. شرکت سهامی بر اساس ماده 1 قانون تجارت به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

  • در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیله با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل کنند.
  • 3-در شرکت تضامنی برای انتقال سهم الشرکه به افراد دیگر ، رضایت تمام شرکا لازم است اما در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت عده ای از شرکا لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند،الزامی می باشد.
  • ـ تنها کسانی می توانند اقدام به ثبت آگهی یا رزومه کنند که در سایت ثبت نام کرده باشند.
  • یعنی اینکه یک شرکت با مسئولیت محدود مسئول بدهی های بیزینس است.

حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام 5 نفر، سهامی خاص three نفر و شرکت مسئولیت محدود یک نفر است. در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام می‌باشد. در این نوع از شرکت‌ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود. در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت از آورده های غیر نقدی تشکیل شده باشد، تقسیم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود به وسیله شرکا صورت می گیرد و وظیفه درستی و صحت تخمین به عهده شریکان شرکت است. ولی در شرکت های سهامی خاص این امر( تقسیم آورده های غیر نقدی) به وسیله کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. طبق قانون تجارت، شرکت قراردادی است که مطابق تعریف آن در قانون، سود حاصل از سرمایه، میان اعضا یا شرکا تقسیم می شود.

مثلاً شرکتی که سرمایه ی آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال کسر بیاورد، طلبکاران حق مطالبه از شرکا را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. در این شرکت، عبارت «سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. تفاوت شرکت های مسئولیت محدود و سهامی خاص – کیا ثبت 8- در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت میزان سهم الشرکه شرکاء خواهد بود. البته شرکا می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود در نظر بگیرند اما در شرکت سهامی خاص سود الزاما به نسبت تعداد در سهام شرکا تقسیم …

شرکت مختلط سهامی یا غیر سهامی چیست و تفاوت میان آنها چیست؟

شرکت مختلط غیر سهامی طبق ماده ۱۴۱ شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. اگرچه شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است اما این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به ثبت شرکت شریک یا شرکا ضامن است دلیل آن‌ هم این است که قاعدتا شرکا ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود. در شرکت های با مسئولیت محدود، تقسیم سود به اندازه سهم هر کدام از شرکا بوده و شیوه تقسیم سود را در اساسنامه شرکت می توان تغییر داد.

تفاوت شرکت تضامنی و سهامی

از رایج‌ترین شرکت‌های بازرگانی در ایران، شرکت با مسئولیت محدود است. این شرکت معمولاً بین دو یا چند شخص برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود، که غالباً از اعضای یک خانواده و فامیل، یا دوستان و آشنایان هستند. در این نوع شرکت مسئولیت هر کدام از شرکاء در برابر تعهدات و قروض شرکت مقابل اشخاص ثالث، محدود به میزان سرمایه آن‌ها در شرکت است. یعنی اگر شرکت ورشکسته شود و سرمایه آن برای پرداخت طلب کافی نباشد، طلبکاران نمی‌توانند مانده طلب خود را از اموال شرکای شرکت بخواهند و سهامداران فقط سرمایه خود را در شرکت از دست می‌دهند. ، برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام دو شرط قید کرده است؛ یکی به میزانی که برای ایجاد شرکت سهامی عام لازم است باید سرمایه شرکت اضافه شود و دیگری اصلاح اساسنامه است.

اما در شرکت سهامی خاص تقسیم سود فقط به نسبت تعداد سهام شرکاء است و امکان توافق به روش دیگری وجود ندارد. در این مقاله سعی بر آن داریم که تفاوتهای شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص را بیان کنیم. به دلیل تنوع زیاد شرکت‌های تجاری این سؤال مطرح می‌شود که وجود چه نوع شرکتی برای ثبت بهتر است.

طرح سناتورهای آمریکایی برای محدودیت غنی‌سازی ایران

اما مسئولیت آن ها نسبت به هم در تادیه قروض شرکت در صورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در شرکتنامه ، به نسبت سرمایه هر یک از آن ها در شرکت خواهد بود. پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، اسم شرکت نباید دربردارنده نام هیچ‌یک از شرکا باشد؛ چنانچه اسم یکی از شرکا بعد از اسم شرکت آمده باشد، آن شریک در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت با مسئولیت محدود مدیرعامل نداریم؛ تصمیمات شرکت در جلسات هیأت مدیره گرفته می‌شود. در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت را آورده های غیرنقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت بامسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت. ۱) در شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء (سهم الشرکه داران) فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت با مسئولیت محدود دارند مسئول بدهی شرکت نیز خواهند بود.

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود. در شرکت تضامنی بنیانگذاران در قبال کلیه بدهی‌های شرکت، شخصاً مسئولیت کامل دارند. طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت ایران، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشر که غیر نقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد. شرکت های تضامنی و نسبی هر دو دارای موضوع فعالیت مشترک یعنی امور تجاری می­باشند. حداقل تعداد شرکاء در هر دو شرکت دو نفر و حداکثر تعداد آن ها از لحلظ قانونی تعیین نگردیده است، این شرکاء می­توانند افراد حقیقی و یا حقوقی باشند.

بنابراین برای تبدیل یک شرکت سهامی خاص به عام، باید فرایندهای قانونی مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت طی شود و بعد از آن با کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار با عرضه عمومی سهام خود وارد بازار سرمایه شده و از مزایای آن بهره‌مند شود. در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه ثبت برند و سهم یکسان از سود نباشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. شرکت تعاونی عام، شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد، تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می‌شود.

ـ مشاهده اطلاعات تماس آگهی‌ها و رزومه‌های ثبت شده، تنها برای کاربرانی مقدور است که در سایت ثبت نام کرده باشند. بنابراین کاربران محترم می‌توانند با اطمینان اطلاعات ضروری خود را ثبت نمایند. ـ هر کاربر تنها حق انتخاب یک نام کاربری را دارد و در صورت فعالیت با بیش از یک نام، حساب کاربری وی محدود و یا مسدود خواهد شد. ـ سایت کارینسو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. بنابراین هرگونه محتوایی که در تضاد با این قوانین باشد، از روی سایت حذف شده و حساب کاربران خاطی محدود یا مسدود می‌گردد.

شرکت‎های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می‏‏باشند. باقیمانده سرمایه، به سهام مساوی تقسیم می‏‏شود و مسئولیت شرکا تا میزان همان سرمایه ای که در شرکت دارند، می‏باشد. در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد. ۱- بر اساس ماده ۳ و ۱۰۷ قانون تجارت کشور تعداد صاحبین سهام در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفراست. ولی باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع با توجه به ماده ۱۱۶ قانون تجارت کشور در شرکت تضامنی حداقل شرکا دو نفر است.