مشاوره حقوقی انحلال شرکت

پس از بررسی پرونده چنانچه کلیه موارد قانونی رعایت شده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدام به ثبت انحلال می نمایدو در سامانه اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اعلام می شود تا ضمن پرداخت هزینه های قانونی مربوط به ثبت ثبت شرکت در تهران ، ذفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید و مدارک را تحویل بگیرد. هنگامی که شرکت منحل می شود، بر اساس قانون تجارت، افراد مسئول در شرکت موظفند این موضوع را به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اطلاع دهند. انحلال شرکت توسط مراجع مربوطه به صورت رسمی اطلاع رسانی می شود و به این فرآیند منحل کردن شرکتها می گوییم. صفر تا صد ثبت شرکت با مسئولیت محدود؛ مراحل؛ هزینه و شرایطقانون تجارت چندین ماده را به شرکت با مسئولیت محدود اختصاص داده که بر اساس می‌توان گفت برای ثبت آن شرایط و مدارک خاصی مود نیاز است که در این مقاله به طور مفصل به آن می‌پردازیم. وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود (بند یک ماده ۱۹۹). انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. [newline]هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد هر ذینفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد (بند ۴ ماده ۲۰۱).

  • مالیات مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت منحله به نرخ ۲۵ درصد ماده ۱۰۵ق.م.م، می‌باشد.
  • ۳-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
  • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوتنامه برای شرکاء ( چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد).
  • از جمله این شرایط می توان به تهیه این صورتجلسه در سربرگ شرکت (شخصیت حقوقی)، امضاء کلیه شرکا، مهر آن شخصیت حقوقی، تنظیم در سه نسخه کامل و آماده، ارسال پستی یک نسخه به نهاد ثبت شرکت اشاره نمود.

ویژگی های مرگ یک شرکت یا شخصیت حقوقی درست همانند مرگی است که انسان تجربه می کند . همان گونه که یک شخص حقیقی زمانی مرگ را تجربه می کند و حیات خود را از دست می دهد ، شخصیت حقوقی نیز بعد از گذشت زمانی ممکن است حیات خود را از دست بدهد . 4- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

نمونه فرم انحلال شرکت

🔹 برای تعیین ماخذ مالیات انحلال اشخاص حقوقی باید ابتدا به درآمدها و هزینه های شخص حقوقی منحله از اول سال مذکور لغایت تاریخ انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها رسیدگی نموده و سود یا زیان دوره مذکور را مشخص کرد . پس از انحلال شرکت، در تمامی اوراق مربوط به شرکت، آگهی ها و یا هر جایی که نام شرکت آورده می شود، پس از نام شرکت، باید حتما عبارت “در حال تصفیه” قید شود. پس از انحلال شرکت، فعالیت ها، پروژه ها و تعهداتی که در حال انجام بوده است باید انجام شده و به تعهدات خود عمل نماید و شرکت اجازه انعقاد قرارداد همکاری و گرفتن پروژه جدید را ندارد. درصورتی که مدیر تصفیه قصد استعفاء از سمت خود را داشته باشد، باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تعیین جانشین دعوت نماید و استعفاء وی تا هنگامی که جانشینش انتخاب نشده باشد و به ثبت و آگهی نرسیده باشد، کان لم یکن است. درصورتی که مجمع عمومی دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر دعوت شوند ولی تشکیل نگردد یا نتواند تصمیم بگیرد، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورتحساب های مذکور را در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر نموده و به اطلاع عموم سهامداران برسانند. در ابتدا شرکاء یا سهامداران باید برای منحل نمودن شرکت به نتیجه برسند و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کنند (مدیر تصفیه می تواند شخصی غیر از اعضاء شرکت باشد) سپس صورتجلسه انحلال تنظیم شده به امضاء کلیه اعضاء و سهامداران و مدیر تصفیه می رسد.

ثبت شرکت در مناطق آزاد

سرمایه ای که شرکا قصد دارند تا برای شروع فعالیت آن را پرداخت کنند را در این قسمت وارد کنید. سرمایه هر یک از قالب های ثبتی متفاوت می باشد بعنوان مثال سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد. این فرد متخصص که مدیر تصفیه شرکت نامیده می شود و توسط اعضای هیئت مدیره تعیین می گردد.و وظیفه او بررسی بدهی های شرکت می باشد .

توجه داشته باشید که با انحلال شرکت دیون آن منتفی نخواهد شد و تا ده سال شرکت و مدیر تصفیه مسئول می باشند. ضمن این که کلیه مالیات های مستقیم و غیرمستقیم شرکت همچنان پابرجاست و پس از انحلال شرکت می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال و پلمپ دفاتر مالیاتی همان سال اقدام گردد. همچنین می توان نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات اقدام نمود. گاهی علت ایجاد یک شرکت، انجام کار مشخصی است که با اتمام آن کار دیگر عملا دلیلی برای ادامه حیات شرکت وجود ندارد.