موارد انحلال در شرکت های تعاونی

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه . ماده۳۱– مراتب نقل و انتقال بايد در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هيئت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس / بازرسان ثبت برند / شركت برسد. پيشنهاد آئين‌نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيئت مديره و پاداش آنان كه بايد در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد, جهت تصويب مجمع عمومي عادي. قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيئت مديره.

این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها نمی‌‌شود. 1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است. تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. ماده8 ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود. تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

به عبارت دیگر ممکن است شخصی قبلاً مرتکب جرم دیگری شد باشد و میزان محکومیت وی نیز به میزان مندرج در قانون تعریف محکومیتهای موثر باشد اما جرم ارتکابی از موارد ماده 38 نبوده بنابراین نمی توان وی را از تصدی سمتهای مورد نظر محروم نمود. 4-1-با توجه به شرط «عدم حجر» مندرج در بند four ماده 38، اشخاص محجور از تصدی سمتهای یاد شده محروم هستند و براین اساس «حجر» از مصادیق ممنوعیت قانونی به حساب می آید. 2-1-ایمان و تعهد عملی به اسلام (و در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی، تعهد عملی به دین خود) از شرایط تصدی به شمار رفته است.

‌الف- اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌‌‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هم آهنگی ‌تعاونی‌های رشته‌ مربوط در منطقه. ۱۲- مقررات راجع بعضویت شرکت در سایر ‌شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌‌‌های تعاونی. ۵- مقررات مربوط بمجامع عمومی و ضرب‌ الاجل مربوط بدعوت مجامع مقررات راجع بدستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب ‌برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه. ۳- شرایط عضویت، مقررات مربوط بقبول یا عدم قبول عضویت، خروج از عضویت (‌اخراج- استعفا- فوت و یا ترک عضویت) حقوق و‌تعهدات اعضاء مسئولیت اعضاء. ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون ‌بصورت مازاد برگشتی بتناسب میزان معاملات هر عضو یا شرکت قابل تقسیم است. انحلال شركت تعاوني مادامي كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است ( ماده 210 قانون تجارت ) .

6– عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. 5– پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌ شود تقسیم می ‌گردد. 3– پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. 1– ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل. لطفاً پاسخها را درهمینجا بارگذاری فرمائید تا سایر عزیزان نیز در خصوص موارد مشابه استفاده های لازم را ببرند.

پس از احیای مجدد، شرکت، شماره شناسه ملی و شماره ثبت جدید دریافت میکند و حتی ممکن است نام شرکت نیز تغییر کند. سـرمایه شرکت باید حـداقل، بـه میزانـی باشـد کـه بـرای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا شرکت، سرمایه خود را به میزان مـذکور افزایش دهـد. به این نکته توجه داشته باشید که برای انحلال یک شرکت باید اقدام پیگیری ثبت تغییرات شرکت هایی را انجام دهیم، از آن جایی که معمولا انحلال یک شرکت با ورشکستگی آن شرکت همراه است، باید در ابتدا بدهی هایی شرکت را تصفیه کرد و این موضوع نیازمند انجام حسابرسی های دقیق می باشد. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون تجارت، آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم میشود.

مدارک ثبت انحلال شرکت تضامنی

مقررات و شرایط این آیین نامه در واقع یک قرارداد فیمابین عضو و تعاونی تلقی شده که طرفین ملتزم به آن می گردند. لذا توصیه می شود که شرکت های تعاونی مسکن تصویب آن را حتماً در دستور کار خود قرارداده و اعضاء را از فوائد آن مطلع سازند. کلیه فعالیتهای را که اتحادیه شرکتهای تعاونی مجاز به انجام آن می باشند، ماه forty three قانون بخش تعاونی اقتصاد بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 9 بند به نحو حصری احصاء نموده است. این فعالیتها تماماً جنبه پشتیبانی و حمایتی داشته و هیچ یک ورود به موضوع فعالیت تعاونی های عضو نیست. حقوقی و حسابداری به تعاونی ها، نظارت بر التزام تعاونیهای عضو به قوانین و مقررات حل اختلاف و داوری میان تعاونی ها. با ارائه چنین خدماتی، اتحادیه به پیشرفت اداره امور تعاونی های عضو خود کمک نموده و آنها را مورد حمایت قرار می دهد.

  • به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته های قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام تا زمانی که بقیه تعهد خود را بابت سهام انجام نداده اند معلق خواهد ماند.
  • ماده 28- معاملات تعاونی با هریک از اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرس یا بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چهار چوب دستور العمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی میرسد .
  • با توجه به موارد ذکر شده، اولین موردی که در ثبت شرکتها باید آن را مورد توجه قرار داد، زمینه کاری و موضوع فعالیت شرکت می باشد.
  • هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند.

۴- تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌‌ها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهائی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌‌‌ها که وسیله سایر ‌سازمان‌‌های دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. ۲- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمان‌‌های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان. ماده ۱۳۲- پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضائی بشرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می‌شود ‌و در اینصورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار ‌‌می‌گردد. ۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می‌شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد. ‌مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیراعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و بحساب ذخیره ‌قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.

ماده Fifty Nine قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

نطارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه آن به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی . ارائه ۳ نسخه صورت جلسه از جلسه اول تشکیل هیئت مدیره که منجر به انتخاب و تعیین رئیس ، ثبت شرکت در تهران نائب رئیس ، مدیرعامل و منشی مدیرعامل شده است و افراد دارای حق امضا نیز تعیین شده اند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می‌باشد و حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی عام ده میلیون ریال است.

ایجاد و فراهم آوردن شرایط کاری و راحتی برای همگی به منظور دستیابی به اشتغال کامل. 4- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و عدم جعل اسناد. سلام بنده تا انتها پذیرش نهایی رو انجام دادم دو پرینت به من داده شد یکی پذیرش اینترنتی و دیگری رسید تغییرات.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یك‌هزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده ۵- در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه‌ی شعب حوزه‌ی انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستادانتخابات استان و رئیس ستادانتخابات کشور و تأیید هیئت‌نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه‌ی رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذه‌ی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه‌ی رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه‌ی شعبه تنظیم می‌گردد. قانون فوق مشتمل‌بر نودوچهار ماده و هفتادوپنج تبصره در جلسۀ علنی روز یكشنبه مورخ هفتم آذرماه یك‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تا 100 ثبت یک شرکت در موسسه نخستین چگونه انجام می شود ؟؟؟

ماده ۲۹- صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذ در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود و بامضای رئیس و ‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوست [رونوشت] آن بوسیله رئیس مجمع به هیئت مدیره ابلاغ ‌‌می‌گردد. تبصره (منسوخه ۲۴ˏ۰۲ˏ۱۳۵۴)- تجدید دعوت تشکیل مجمع عمومی نباید بیش از ۱۰ روز از تاریخ مقرر برای جلسه‌‌ای که تشکیل نشده است بطول انجامد. ماده ۲۷- دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه بوسیله انتشار آگهی ‌در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد. در صورتي كه هيأت تصفيه ، حسب ضرورت ، مجمع عمومي را دعوت نكند ، دعوت آن مجمع وظيفه ناظر يا ناظرين خواهد بود . وزارت تعاون / اداره كل تعاون / اداره تعاون شهرستان حسب مورد به تقاضا ي هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد. خ- با خاتمه امر تصفيه شركت تعاوني و انجام تعهدات و پرداخت بدهيها، براي بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به اعضاء شركت تعاوني و مازاد به نسبت سهام، بين آنها تقسيم خواهد شد.