ثبت تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها از 0 تا 100

‌تبصره ۴- در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌ وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ‌شرکت‌های تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که بیکی از علل فوق در هیئت مدیره شرکت ن‌می‌کنند از میان ‌اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد. هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود. طرح سوال فوق در صورتی امکانپذیر است که ضرورت عضویت هیات مدیره اتحادیه ها در هیات مدیره شرکتهای تعاونی مفروض دانسته شود حال آنکه چنین الزامی در قوانین و مقررات بخش تعاونی وجود ندارد. بنابراین صرف برکناری از سمت هیات مدیره تعاونی تاثیری بر سمت مذکور در اتحادیه نخواهد داشت مگر آنکه فک رابطه فوق ناشی از فقدان یا از دست دادن شرایط ماده 38قانون بخش تعاونی باشد. در اینصورت آنچه موجب برکناری از سمت اتحادیه می گردد، همان فقد شرایط ماده 38 است نه برکناری از سمت هیات مدیره تعاونی. همانگونه که در عنوان فصل هفتم قانون بخش تعاونی و مواد و مقررات دیگر آن مشاهده می شود، کلمه اتحادیه همراه با وصف تعاونی است و مقررات ذیل این فصل نیز همواره از عبارت «تعاونی های عضو» برای تشکیل دهندگان آن بهره گیری شده است.

  • تبصره- در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات باخذ تصمیم منتهی نشود جلسه بعنوان تنفس تعطیل می ‌گردد و جلسه بعدی که ‌منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت بطول انجامد.
  • ماده ۱۰۵- با انجام عمل ادغام دارائی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارائی و بدهی شرکتها یا اتحادیه‌های قبل از ‌ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.
  • بلکه شما باید الزاماً تمامی مالیات های قبلی شرکت که شامل مالیات بر درآمد و غیره میشود و همچنین بدهی ها و معوقات بانکی شرکت یا موسسه‌ای که در حال انحلال آن هستید را تعیین تکلیف کنید تا بتوانید اقدامات و مراحل ثبت انحلال شرکت خود را انجام دهید.
  • 1-2-مطابق ماده 51 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرسان یک شرکت تعاونی نمی توانند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.
  • در صلاحیت مجامع عمومی است, در سایر موارد و برای تحقق اهداف, موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 37 قانون بخش تعاونی است.
  • بنابراین صرف کارمند بودن اعضا یک تعاونی ، شرکت را در زمره شرکت های تعاونی کارکنان موسسات و ادارات قرار نمی دهد .

1۹- آیا مراجع حل اختلاف موضوع ماده (۱۵۷) قانون کار می توانند نسبت به صدور رای در خصوص مجازات های مقرر در مواد (۱۷۱) لغایت (۱۸۶) قانون کار اقدام نمایند. ضمن تصویب اساسنامه متعهد گردیده اند که با کارشناسان ، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری نمایند. هیات مدیره منصوب شود، با انقضاء مدت ماموریت او در پست هیات مدیره، سمت مدیریت عامل او کماکان ادامه می یابد. در این پیگیری ثبت تغییرات شرکت خصوص بایستی صدور برگ شماره 1 موضوع ماده 9 آیین نامه سجل قضایی از اداره مربوطه تقاضا شود. مطابق ماده 22 آیین نامه مذکور، چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوء پیشینه، محکومیت موثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود. چنانچه مراجع ذکر شده در ماده 17 (آیین نامه) برگ شماره 1 را درخواست نمایند در این وصورت تمامی محکومیتهای صرف نظر از نوع آنها اعلام خواهد شد.

تغییرات از طریق هیئت مدیره شرکت

مدت زمان ثبت تغییرات در حالت معمولی و پروسه عادی به مدت 10 روز کاری به طول می انجامد، هزینه ثبت تغییرات بسته به تعداد صورت جلسات برای شرکت های مختلف متغیر است و بسته به نوع تغییراتی که می خواهد اعمال شود و بسته به نوع شرکت متغیر است. هر شرکتی موظف است که بداند سالیانه میزان سود و زیان آن چقدر است بنابراین بطور دقیق این اطلاعات را هیئت مدیره ارائه می دهد که تصویب ترازنامه بر عهده مجمع عمومی خواهد بود. ‌ماده ۱۲۷- هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد بحبس تأدیبی از سه ماه تا ششماه‌ با جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اشتغال بازرس به امور اجرایی و وظایف و اختیارات هیات مدیره و یا مدیر عامل، ضمن نقض قواعد آمره صلاحیت، شئونات سمت بازرسی را نیز خدشه دار می نماید. بیگمان بازرس نمی تواند مجری فعالیتهای باشد که وظیفه نظارت بر آنها را عهده دار است. البته اظهار نظر و راهنمایی های قانونی بازرس که در مقام ایفای وظایف بازرسی صورت می پذیرد، دخالت در اداره امور تلقی نمی گردد. صرف تصدی سمت مدیریت عامل شرکت به هیچ وجه ایجاد حق رای نمی نمایدو اعمال این حق صرفاً در صورتی امکان پذیر است که مدیر عامل در عین حال عضو هیات مدیره شرکت نیز باشد ثبت شرکت که در این وصورت اعمال رای از جانب او ناشی از عضویت در هیات مدیره است و نه تصدی سمت مدیریت عامل. این الزام (یعنی اخذ مصوبه مجمع عمومی)، در خصوص پرداخت پاداش به سایر دست اندرکاران شرکت اعم از کارکنان، بازرسان، هیات مدیره و اعضاء نیز لازم الرعایه است. حال چنانچه دوره های تصدی متوالی هیات مدیره شرکتهای تعاونی را هم دو دوره سه ساله بدانیم، دیگر تفاوتی بین دو عبارت« انتخاب مجدد برای دو نوبت متوالی» و «انتخاب مجدد بصورت متوالی تنها برای یک دوره» وجود نخواهد داشت و این امر با اصل حکمت و منطق قانونگذار در تعارض است.

تغییرات در شرکت تعاونی:

بنده مدیر تصفیه شرکت سهامی خاص با تعداد سه نفر سهامدار هستم که حکم ورشکستگی شرکت از سوی دادگستری صادر شده و دادگستری نیز بنده را طی حکمی بعنوان مدیر تصفیه انتخاب نموده است ضمناً سهامداران شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارند و تمامی امورات شرکت توسط مدیر تصفیه انجام می شود. پس از تنظیم صورتجلسه (که تنظیم صورتجلسه و ورود اطلاعات انحلال شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها در موسسه مشهور یک روزه انجام می‌شود) و امضاء صورتجلسه توسط سهامداران و شرکاء، حدوداً بین ۵ الی ۷ روز کاری زمان می‌برد تا انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. در ادامه توضیحات مفید و جزئیات ثبت انحلال انواع شرکتها از جمله سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تعاونی و غیره را مشاهده میکنید. شرکت سهامی خاص باید هر 2 سال مدیرعامل تمدید یا تغییر کند اگر این کار رو انجام ندین برای قراردادهای کاری یا کار با ادارات دولتی به مشکل می خورید چون آگهی ثبتی شرکت رو بررسی می کنن و اگر ببینن تمدید نشده همکاری نمی کنن.

۳- اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت. در سالهاي 1357 تا 1360 در دانشگاه پونای هندوستان در رشته علوم سیاسی تحصيل وموفق به اخذ درجه لیسانس شد و در سال 1360 با پست كا رشناس حقوقي به استخدام سازمان مركزي تعاون کشور در آمد . ح- هيأت تصفيه براي انحلال تعاوني بايد از مراجع مختلف ذيربط برگه ثبت برند تجاری مفاصا حساب دريافت نمايد . تعداد هفت مجموعه فرهنگی ورزشی کارگری فعال در سطح استان تهران وجود دارد که همه عموم می توانند از این مجموعها استفاده نمایند و محدویتی برای افراد ندارد. به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب مربوط به ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و در برابر آن مزد دریافت نماید.

تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

اولین مرحله ثبت شرکت انتخاب موضوع فعالیت های شرکت است که شرکا دبعد از همفکری و تصمیم گیری آن را تعیین میکنند. ۴- اگر شرکتی توقفی فعالیتی بیش از یکسال داشته باشد و برای این توقف عذری موجه نداشته باشد باید نسبت به انحلال شرکت تعاونی اقدام شود. من یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت کردم و تا مرحله روزنامه پیش رفتم ولی هزینه روزنامه را پرداخت نکردم الان میخوام انحلالش کنم چیکار باید بکنم . چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه سهامداران تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت سهامداران باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است. دقت به این موضوع در مورد انحلال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که اگر انجام امور ثبت انحلال شرکت و پس از آن انجام امور تصفیه یک شرکت به درستی و از طریق قانونی انجام نگیرد می تواند مشکلات بسیاری را ایجاد نماید و وقت و هزینه زیادی از شما تلف کند.

چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار برای تعریف محکومیت موثر در تمامی جرائم (به استثناء مورد اول که به نوعی رویکرد نوع جرم نیز در آن وجود دارد) میزان مجازات مندرج در حکم را ملاک قرار داده است و نه اصل جرم ارتکابی را. بنابراین چنانچه شرط تصدی شغل یا سمتی، عدم سوء پیشینه کیفری موثر باشد، گواهی صادره از سوی اداره سجل کیفری دادگستری مبنی بر عدم سوء پیشینه کفایت می کند. با توجه به این شرط، شخصی که دارای یکی از سمتهای فوق در یک تعاونی مشابه است، نمی تواند همان سمت را در تعاونی مشابه دیگری تصدی نماید.بنابراین دارا بودن سمت مذکور در تعاونی مشابه از مصادیق ممنوعیت قانونی است. با توجه به آنچه گذشت، استنتاج می گردد که اظهار نظر بازرسان در خصوص صورتهای مالی و ترازنامه شرکت نقش اساسی و زیر بنایی داشته و در حقیقت بدین وسیله است که اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. بنابر این تصویب با اتفاق آراء اعضا را (بدون رعایت مقررات مذکور) نمی توان موثر درمقام دانست.

چون فعالیتی دیگری در خصوص یک نرم افزار دارم و خدمات را باید مشتریان ارائه بدهم آیا میتوانم نرم افزار را بعنوان یک برند زیر مجموعه موسسه ثبت کنم؟ سوال دوم اگر ثبت برند ممکن باشد قصد دارم موسسه را تغییر نام بدهم و تغییرات اعضا و سرمایه (در ضمن موسسه در اداره ثبت شرکتها در شهرستان گرمسار-سمنان) در سال 1390 ثبت نموده ام. حال باید نوع صورتجلسه ( مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مجموع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه هیئت مدیره ) و نوع تصمییم را انتخاب و بقیه اطلاعات را تا انتها انجام دهید. بعد ازثبت شرکت، ممکن است موسسین (سهامداران) تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند که این تغییرات شرکت باید بطور رسمی و قانونی توسط اداره ثبت بررسی و تایید شود و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد. پس از تشکیل مجمع عمومی و تصمیم، حداکثر در طی 3 روز صورتجلسه باید توسط پست بارکد پستی بگیرد و سپس به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. روزنامه حاوی تغییرات همراه با کپی کارت ملی تمامی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود. شما برای تشکیل شرکت سرمایه ای به میان می آورید، شرکاء انتخاب می شوند.

با توجه به تبصره ۲ ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب کاهش مزد مبنای کارگر شود، مگر آنکه این امر کتباً مورد موافقت وی قرار گرفته باشد. در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه باز خرید سنوات خدمت کارگران مشمول قانون کار پیش بینی خاص به عمل نیامده است و انجام آن تنها با تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد. خیر؛ در قانون کار و مقررات دیگر اختیار و تکلیفی برای مراجع حل اختلاف کار در زمینه تعیین مجازات نسبت به کارفرمایان به دلیل تخلف از مقررات آمره قانون کار پیش بینی نشده است و در این رابطه دادگستری صالح به رسیدگی می باشد. پرداخت فوق العاده کار اضافی علی الاصول باید در هنگام پرداخت مزد صورت پذیرد ؛ لیکن چنانچه طرفین (کارگر و کارفرما) توافق نمایند که فوق العاده مزبور در زمان دیگری پرداخت شود و یا اینکه عرف کارگاه بر منوال دیگری باشد ، پرداخت بر اساس توافق انجام شده یا عرف مذکور منع قانونی ندارد. مطابق بند د ماده (۱۰) قانون کار محل انجام کار باید در قرارداد کار ذکرشود، ضمناً شرط مربوط به محل انجام کار همانند سایر شروط ، نباید مجهول باشد.

مدیر عامل می تواند از میان اعضای هیات مدیره، سهامداران و یا به عنوان فردی خارج از سهامداران و شرکا انتخاب گردد. با توجه به تعداد صورتجلسات و میزان حجم متن آگهی تغییرات که می بایست در روزنامه رسمی چاپ گردد متفاوت می باشد. برای آگاهی از هزینه ثبت تغییرات شرکت لطفا جدول ذیل را تکمیل یا با کارشناس ما تماس حاصل فرمایید. برای ثبت تغییرات تغییر آدرس شرکت تنها یک ” صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ” کفایت می کند. که هزینه ای بغییر از روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار 300 هزار تومانی در بر دارد. و بعد از این ثبت تغییرات می بایست در روزنامه به اطلاع عموم برسد.

اما تشخیص تعداد صورتجلسات کمی تخصصی می باشد اما با ذکر چند مثال بخش عمده تغییرات و نوع صورتجلسات را متوجه خواهید شد. در این مرحله می‌بایست تقاضانامه و وکالت‌نامه توسط کارفرما تأیید شود. کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معاف خواهند بود.

بعد از این تغییرات، می بایست در روزنامه به اطلاع عموم برسد، یعنی باید در روزنامه رسمی با هزینه 148 تومان هم آگهی شود یعنی مجموعا 600 هزار تومان. قبول و یا رد پیشنهادهایی که توسط هیئت مدیره، بازرسان و یا یکی از سهامداران ارائه می شود. ثبت تغییرات شرکت می تواند دلایل متفاوتی اشته باشد و هم می تواند تغییرات متفاوتی باشد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم. اگر قصد هر یک از این تغییرات را داشته باشید باید بصورت قانونی اقدام نمایید بنابراین اگر نمی دانید تغییرات شرکت به چند حالت تنظیم می شود توصیه می کنیم که این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید. تغییر در میزان سهام، یا اضافه شدن شریک جدید و موضوعاتی از این قبیل که این موارد هم در اختیار مجمع عمومی می باشد.