ثبت موسسه فرهنگی

رئیس مؤسسه، هیأت مدیره را دعوت به جلسه کرده و بر آن ریاست می‌کند. وی به خاطر سمت، به نمایندگی ایکوموس عمل می‌کند و با تصویب هیأت مدیره حق امضای خود را برای هر منظوری به معاون تفویض می‌کند. الف – انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان از بین اعضای پیوسته. اعضای موظف کسانی هستند که حضور دائمی ثبت برند تجاری به عنوان عضو هیأت مدیره دارند یا با مسئولیت‌های دیگری در مجتمع فعالیت دارند. عزل و نصب مدیرعامل مجتمع در حالت غیرمعمول، در صورتی در جلسه هیأت مدیره مطرح می شود، که حداقل پیشنهاد کتبی یک سوم اعضاء هیأت مدیره باشد.(یک سوم اعضا هیأت مدیره نه یک سوم حاضرین در جلسه هیأت مدیره) باشد.

ی) ایجاد فعالیت های تحقیقاتی و پرورشی در زمینه موضوع و اهداف مؤسسه. آزادگان از ابتدای اسارت تا لحظه رهایی، از چرخه ی زندگی پیشین دور بودند؛ بسیاری از آنان در سن و سالی برگشتند که سن زندگی و تشکیل خانواده بود. آن زندگی که بنا بود آزاده آغاز کند، مانند زندگی دیگر زوجهای جوان نبود که از خانواده اصلی خود، یعنی پدر و مادر جدا میشدند. انتظاراتی که جامعه و خانواده از «آزاده» داشت، بار سنگینی بر دوش آنان مینهاد. در آن دوره آزاده علاوه بر مشکل درمانی باید مسکن، زندگی و خانواده را نیز سر و سامان میداد؛ اما از آنجایی که هنوز درگیر حال و هوای فرهنگ اسارت بود، سختیها را درک نمی کرد، بنابراین در سالهای اول آزادی تمام این مشکلات با حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی مطرح میشد.

اساسنامه موسسه فرهنگی

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان ) . 38-۲- بررسی گزارش سالانه هیات مد ره و تهيه گزارش از عملکردموسسه برای اطلاع مجمع عمومی. ماده 62- انحلال موسسه تابع ضوابط و مقررات سازمان دارالقرآن الکريم خواهد بود. ماده 61- ادغام موسسه با موسسات قرآنی دیگر طبق ضوابط قانونی و ضوابط و مقررات سازمان دارالقرآن الکريم صورت خواهدگرفت. ماده 60- كليه اموالي كه از منابع عمومي، دولتي و بانكها در اختيار موسسه قرار گرفته با انحلال موسسه بايد مسترد شده و در اختیار سازمان تبليغات اسلامي قرار گيرد.

سال مالی جز در مورد انحلال، از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود، مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد. سایر وظایف و مسؤلیت‌هایی كه توسط موسسین یا هیأت امنا به ایشان واگذار می‌شود. نوع بنیاد که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی و غیر صنفی تأسیس شده، غیرانتفاعی است. 24-3) اعلام نظرات كارشناسي در مورد استعلام از جانب نهادهاي خانه موسيقي يا مراجع ديگر.

5) در آمدهاي ناشي از فعاليت خانه موسيقي با توجه به اهداف فرهنگي هنري . 26-7) بازرس مي تواند در صورت تمايل در كليه جلسات هيئت مديره بدون حق رای شركت نمايد. 11-3)انعقاد قرارداد و انجام مساعدت مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه . 8-32) تاسيس شعبات خانه موسيقي در استان ها به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خانه موسيقي در سطح كشور با رعايت ماده 6 . 8-26) تمهيد زمينه هاي لازم جهت برقراري حكميت در حل اختلافات اعضاء خانه موسيقي با اعضاء و طرف ديگر در صورت ارجاع طرفين.

اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

ماده 22- مدارک تحصیلی دانش آموختگان “موسسه” طبق ضوابط “وزارت” صادر می شود. 13- فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تبادل فیلم های مستند و برنامه های رادیویی/ تلویزیونی که در ارتباط با زندگی، آداب و رسوم و فعالیت های اجتماعی منطقه باشند. 5- فراهم کردن تمهیدات لازم برای آموزش زبان های منطقه در موسسه و شعب آن در صورت امکان، همچنین انجام اقدامات موثر جهت ترویج این زبانها در دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش زبان در منطقه. ایجاد هماهنگی و انسجام بین کلیه واحدهای موسسه و مراکز ، در سطح استان یا در سطح کشور .

  • شورا می‌تواند در خصوص افزایش اعضا افرادی را به موسسه معرفی نماید.
  • ز- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
  • تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مالی و تعهدآور بنیاد با امضای مشترک خزانه‌دار و رئیس یا نایب رئیس ممهور به مهر بنیاد اعتبار خواهد داشت.
  • ( تبصره ۱ ) – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف موسسه ، دارا می باشد .
  • ماده7_سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد موسسه به شرح ذیل است.

دقت شود سرپرست باید به جای شخص زیر هجده سال اوراق اساسنامه، صورتجلسات و اظهارنامه را امضاء نماید. لازم است مشخص نمایید چه موضوع فعالیتی دقیقا مورد نظر شما است. ماده 2-نوع مؤسسه که بااهداف فرهنگی ومقاصد تجاری ، غیر سیاسی وغیر صنفی تأسیس شده انتفاعی است. تشکیل و یا رعایت مقررات قانونی امر تصفیه “موسسه” را بر عهده خواهد داشت.

وکیل در بیرجند

مکاتبات رسمی موسسه به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نائب رئیس و مهر موسسه معتبر خواهد بود . مگر انكه اين اختيار از سوي هيئت مديره به مديرعامل تفويض شود. 3- حداکثر three درصد از سود جهت پاداش به كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد پیگیری ثبت تغییرات شرکت هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي­شود. تبصره 2- بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور موسسه را نداشته ولي مي­توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري موسسه اظهار دارند.

ماده 35- صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوص ثبت شده و كليه صفحات آن به امضاي هيأت رئيسه مجمع مي رسد و رونوشت آن بوسيله رئيس مجمع به هيأت مديره ابلاغ مي­شود. ثبت شرکت در تهران در صورت استعفاي دسته جمعي يا اكثريت اعضاي هيأت مديره، برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي قبول استعفاي آنان الزامي است. انتخاب هيأت مديره،اعم از اعضای اصلی و علی البدل برای مدت دو سال.

ماده 19) هئيت مديره خانه موسيقي مركب از 7 عضو اصلي و دو عضو علي البدل است كه از ميان اعضاي پيوسته کانون های تخصصي در مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. چنانچه در نوبت اول تعداد اعضاي مجمع به حد نصاب لازم نرسد به فاصله 15 روز هيئت مديره موظف است مجمع عمومي عادي نوبت دوم را تشكيل داده و اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسميت خواهد داشت. ماده 12) هرگاه انجام برنامه ها و فعاليت هاي موسسه با وظايف و اختيارات برخي از سازمان ها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلابي و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد قبل از اجراي آن نسبت به كسب مجوز از سازمان و موسسه دولتي نهاد انقلابي يا وزارتخانه ذيربط اقدام خواهد شد . ب – ارائه پیشنهاد در زمینه تدوین برنامه های علمی و آموزشی و تجدیدنظر در آنها به وزارت فرهنگ و آموزش عالی . ماده ۲۴- هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از وظائف خود را به مدیر عامل تفویض نماید و مدیر عامل نیز می‌تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از وظائف محوله را به وی واگذار کند. مدیر عامل برای دوره دو ساله انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب او بلامانع است.